Students Chatting

Често задавани въпроси

Финансиране

Финансиране

Кой отпуска средствата?


Държавата, чрез Student Loans Company ( www.slc.co.uk ) – държавна организация с нестопанска цел, която от 1989 г. осигурява на студентите заеми и варианти за финансиране на обучение във Великобритания. Главният пакет за финансиране на студенти в Англия включва:

 • Заем за покриване на семестриалните такси до £9250 на година;
 • Заем за издръжка до £16 000 на година.
Има и допълнително финансиране за:
 • Студенти по медицина;
 • Студенти по социални дейности;
 • Студенти по педагогика;
 • Студенти с деца или с инвалидност.

Oсвен това много университети мотивират с награди и стипендии своите студенти.

За какви заеми може да кандидатствате?


Редовните студенти могат да кандидатстват за:

 • Заем за покриване на семестриалните такси до £9 250 на година;
 • Заем за издръжка (средства за квартира, храна и сметки) до £16 000 на година;
 • Стипендия за издръжка.
Заем за издръжка


За него трябва да сте студент в редовна форма на обучение и да сте пребивавали на територията на Обединеното кралство минимум 3 месеца. Задочниците нямат право да кандидатстват за такъв заем.
Ако искате да кандидатствате за него, може да Ви се наложи да представите документ за доход в семейството (от Вашите родители или човекът, с когото съжителствате, плюс Вашия).
Заемът се изплаща директно във Вашата банкова сметка в началото на всеки семестър. Ако след вашето завършване доходът Ви не превишава £27 000, заемът е безвъзмезден и не се връща.
Стипендия за специална издръжка


За да кандидатствате за такава стипендия, трябва да представите документ за доход в семейството (от Вашите родители или човекът, с когото съжителствате, плюс Вашия) и кога започва Вашето обучение. Заемът се изплаща директно в банковата Ви сметка в началото на семестъра. Не се налага да връщате парите, но ако взимате стипендия и искате да изтеглите заем за издръжка, това може да намали сумата, която ще получите от заема. Стипендията, която може да получавате, зависи от това какъв е годишният доход в домакинството Ви. Ако вземате или се класирате за социални помощи, може и да получите стипендия за специална издръжка, вместо стипендията за издръжка.
Можете да получите тази стипендия, ако например сте единствен родител на детето си, или ако имате степен на инвалидност.
Допълнителна помощ


Можете да се класирате и за допълнителна помощ, независима от главния пакет за финансиране на студенти. Размерът на помощта зависи от Вашите обстоятелства.
Много университети предлагат и допълнителни суми, директно на студентите си, чрез различни стипендии и награди.
От допълнителна помощ могат да се възползват студенти с ниски доходи, такива с деца или инвалиди. За повече информация относно помощите, които може да получите, направете справка тук, според вашия конкретен случай.
Има и друга програма, наречена Migrant worker, където, ако сте работили няколко месеца преди започване на курса и сте живели на територията на UK, може да кандидатствате за допълнително финансиране. При тази програма студентите могат да се възползват както от финансиране за таксата на колежа или университета, така и от лично финансиране до £16 000 на година, за всяка година от обучението.

Home студенти могат да кандидатстват както за заем за таксата на обучение, така и за помощ за лични разходи. Условието е преди започване на курса да сте живели на територията на Великобритания 5 или повече години. Трябва да кандидатствате всяка година за финансова помощ. Не е задължително да имате потвърдено място в университета, за да кандидатствате. Може да го направите предварително, а да сте приети след това.
Как да кандидатствате?


Условия

 • Да сте гражданин на ЕС и програмата, която ще изучавате, да покрива определени условия.

Програмата, която ще изучавате, отговаря ли на условията за финансиране чрез студентски заем? Студентски заем се отпуска за следните квалификации:

 • Degree (BA, BSc или BEd);

 • Foundation degree;

 • Diploma of Higher Education (DipEd);

 • Higher National Diploma (HND);

 • Higher National Certificate (HNC);

 • Postgraduate Certificate in Education (PGCE);

 • Initial Teacher Training (ITT);

 • Master’s degree.
След като кандидатствате


Може да отнеме до 6 седмици докато обработят молбата Ви.
Ако сте кандидатствали онлайн, ще Ви изпратят декларация по пощата, която трябва да подпишете и да изпратите обратно.
Класиране


Това дали ще се класирате за финансиране зависи от:

 • Вашата националност или статут на пребиваване;
 • Вашият университет;
 • Специалността Ви;
 • Дали сте учили преди за висше образование;
 • Вашата възраст.
Националност или статут на пребиваване


Можете да кандидатствате, ако:

 • Сте роден в Обединеното кралство или имате статут на пребиваване (нямате ограничение в това колко дълго можете да останете);
 • Живеете в Англия;
 • Сте живели в Обединеното кралство поне 5 години преди да започнете обучение;
 • Националността Ви е от държава в Европейския съюз или сте член на такова семейство и имате pre-settled или settled status;
 • Сте бежанец;
 • Сте имиграционен служител;
 • Сте дете на Швед;
 • Сте дете на турски работник.
Студенти в задочна форма на обучение


Задочниците трябва да се обучават през време, равно на поне 25% от времето за обучение на редовните студенти, всяка академична година. При тази форма на обучение няма възможност за лично финансиране, а само за таксата за обучение.
Възраст


За заем, който покрива семестриалните такси, няма ограничения във възрастта. Но за заем за издръжка, Вие трябва да сте под 60-годишна възраст.
Какви суми трябва да връщате?


Ако например завършвате през 2024, не трябва да връщате нищо по заема си преди Април 2024.
Вашите вноски са пряко свързани с дохода Ви. Имате право да връщате заема си, само ако приходите Ви са над £27,000 на година. Ако приходите Ви паднат под това ниво, вноските Ви се прекратяват, докато отново не се покачат приходите Ви. Ако приходите Ви са над £27,000 годишно, Вашите месечни вноски по покриване на студентския кредит са 9% от годишния Ви доход. Ако напуснете Обединеното кралство, вноските Ви ще се определят според приходите в държавата, в която живеете. На този сайт може да видите какви ще са вноските Ви спрямо съответната държава.
Примерни месечни вноски


 • £25,000 и по-малко - няма;
 • £25,000 - £30;
 • £30,000 - £67.50;
 • £40,000 - £142.50;
 • £50,000 - £217.50;
 • £60,000 - £292.50.
За България минималната годишна заплата, над която започва изплащането, е 7 000 британски лири в левовия им еквивалент. Сумата е на база средния за страната доход и търпи промени. Ако получилият заем остане без работа, спират да му удържат вноски. Ако заплатата му падне под минимума – също. При други промени в заплатата надолу или нагоре – вноските автоматично се актуализират. Лихвата върху заема е около 3%.
Лихви


Ще Ви се налага да плащате лихви от първата вноска докато не изплатите напълно кредита си. За обучение, което сте започнали от или след 1 Септември 2012, трябва да заплащате следните лихви:

 • Докато се обучавате – процента на инфлация + 3% от сумата;
 • При годишен приход от £25,000 – процента на инфлация;
 • При годишен приход от £25,000 до £41,000 – процента на инфлация, плюс до 3% от сумата;
 • При годишен приход £41,000 и нагоре – процента на инфлация, плюс 3% от сумата,
Когато финансовото Ви състояние се променя, Вие сте задължени да го съобщите на Student Finance England или след като завършите, ще плащате процента на инфлация + 3% от сумата, независимо какъв е Вашият приход.
Връщане


Налага Ви се да върнете единствено заемите за издръжка и семестриални разходи, като за това има и лихви. Ако сте получавали стипендии, те не се връщат. Връщане на кредита: Може да го връщате на равни вноски, да внасяте по няколко вноски наведнъж или да го платите наведнъж.
Ако сте работник, Вашият работодател ще Ви удържа месечната вноска от заплатата, заедно с дължимите данъци.
Ако сте самонаето лице, трябва да връщате сумата като част от вашата данъчна декларация за приходи и разходи.
Ако прекъснете обучението си преди да сте завършили, Вие трябва да върнете заетата сума до този момент.
Ако заминавате в чужбина за повече от 3 месеца, трябва да попълните формуляр за приходи в чужбина и Student Finance England ще изчисли вноските Ви.